Další informace o atrakci sumoring

Nabízíme pronájem atrakce sumo ring ve dvou variantách provedení:

Sumo ring pro dospělé

Atrakce je určena pro

Atrakce je určena pro dospělé a pro děti od 15 let (pro osoby nad 150 cm).

Technický popis a požadavky

Prostor záboru 5 x 5 m, váha 30 kg. Instalace na rovný a pevný povrch.

Sumo ring pro děti

Atrakce je určena pro

Atrakce je vhodná pro děti od 6 let věku, pro osoby do 150cm, důležité je dbát na vyrovnanost výšky a váhy jednotlivých malých zápasníků. Na bezpečnost provozování atrakce dohlíží školená obsluha.

Technický popis a požadavky

Prostor záboru 5 x 5 m, váha 30 kg. Instalace na rovný a pevný povrch.